Tähän kategoriaan tulevat vain ne artikkelit, jotka näkyvät Taajuuden etusivulla. Artikkeleiden määrä tulee olla aina joko 9, 12 tai 15!