Graafisella alalla töitä tekevä Jukka Furu on tottunut liikkumaan mutkattomasti virtuaalimaailmassa. Mutta mitkä ovat Furun näkemykset some-ilmiöstä?

Furu kertoo sosiaalisen median mahdollistaneen yhteiskunnalle suoran ja interaktiivisen keskustelukanavan. Hänen mielestään esimerkiksi brändit ja yhteisöt eivät enää viestitä pelkästään suoraan kohderyhmälle, vaan keskustelusta on tullut vuorovaikutteisempaa, avoimempaa ja luonnollisempaa.

Sananvapauteen Furu ei näe sosiaalisen median vaikuttaneen. Keskustelun määrä on hänen mielestään kuitenkin ehdottomasti kasvanut ja osallistumisen kynnys on laskenut. Samalla hän muistuttaa sosiaalisen median olevan jonkinlainen uhka valtiolle, etenkin valtioissa, joissa kansan ja valtion tavoitteet eivät kohtaa. Tällöin rajoittaminen on ainoa mahdollisuus, jolla valtio voi ohjata keskusteluja haluamaansa suuntaan.  Furu ei näe tätä positiivisena voimakeinona. Eräissä valtioissa on pyritty sulkemaan erilaisia julkaisukanavia. Esimerkiksi YouTube on aika ajoin syynissä eri puolilla maapalloa. YouTubessa olevien videoiden on koettu vaikuttavan kansaan ja taistelevan maan poliittista johtoa vastaan. Julkaisukanavan rajoittaminen ei ole aina tehonnut, sillä kansalaiset ovat löytäneet keinot rikkoa asetetut suojamuurit.

YouTube on bannattu aika-ajoin maissa, joissa poliittisen vallan ja kansan mielipiteet eivät kohtaa.

YouTube on bannattu aika-ajoin maissa, joissa mm. poliittisen vallan ja kansan mielipiteet eivät kohtaa.

Politiikassa hyödynnetään paljon sosiaalista mediaa. Se tuo vaalien alla markkinointiin tasa-arvoa. Tuolloin kyse ei ole enää yksinomaisesti markkinointiin tarvittavasta rahasta vaan puolueiden ehdokkaiden omasta aktiivisuudesta eri julkaisukanavilla. Furun mielestä tämä onkin hyvä, sillä lähtökohdat ovat samat kaikille.

Maailma etenee kuitenkin sykleissä eteenpäin, buumeja tulee ja menee. Internet on kehittyvä tuote. Furu näkee internetin lukeutuvan omaksi nettievoluutiokseen. Voidaankin keskittyä ajattelemaan erilaisia julkaisukanavia, kuinka niiden käy?

”Todennäköisesti Facebook tulee syrjäyttämään Googlen, sillä useimmille brändeille ja pienyrityksille riittää pelkkä Facebook-sivu markkinoinnin välineeksi. Facebook syrjäyttää näin monia muita jakelukanavia. Uskon Googlen käytön hakukoneena vähenevän.”

Millaista sosiaalinen media on sitten suomalaisille? Helsingin Sanomien keskustelupalsta on osalle hauskaa luettavaa, kun taas toisilla se saa veren kiehumaan. Kuinka kasvottomana esiintyminen sopii ujoille suomalaisille? Furu näkee suomalaiset kateellisena valittajakansana, ja sen vuoksi some sopii kansallemme vasta pienen harjoittelun kautta.

Sosiaalisessa mediassa on myös syntynyt yhteiskunnalle vaarallisia yhteisöjä. Esimerkiksi kouluampujat ja oikeistomieliset ovat voineet pitää toisiinsa yhteyttä anonyymisti. Internet-poliisit eivät ole pystyneet kitkemään näitä keskusteluja täysin. Some ei siis tuo mukanaan vain positiivisia asioita, vaan riskit täytyy ottaa huomioon. Furun mielestä poliisin lisäksi myös peruskäyttäjien pitäisi puuttua tuollaisiin ryhmiin. Sellaisiin törmätessään henkilön tulisi ilmoittaa niistä epäsopivina suoraan ylläpitäjille, jotka voivat oman harkintansa mukaan tarvittaessa poistaa epäilyttävät henkilöt.

”Suoranaisiin riskeihin en kuitenkaan usko. Täytyy huomioida erilaiset kulttuurit ja tavat toimia sekä moraalin rajat.”