Näin eduskuntavaalien alla on puhuttu tasa-arvoisemman Suomen rakentamisesta. Sillä yleensä tarkoitetaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tai eri ihmisryhmien yhdenvertaista kohtelua. Taloudellisesta näkökulmasta Suomen syrjityin ihmisryhmä on kuitenkin yksinelävät ja erityisesti yksin asuvat.

Aamulehti teki pari vuotta sitten selvityksen, jonka mukaan yksin asuvan euro suhteessa lapsettoman pariskunnan euroon on vain 27 senttiä.

Siihen on monta syytä: Pienet ruokapakkaukset ovat kilohinnaltaan kalliimpia ja myytävien yksiöiden neliöhinta on Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla noin 1300 euroa suurempi kuin kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen. Pariskunnat voivat myös hyödyntää erilaisia verovähennyksiä ja niin edelleen. Kun lähes viidennes Suomen väestöstä asuu yksin, ongelma on hälyttävä. Noin miljoona suomalaista on taloudellisesti täysin eriarvoisessa asemassa verrattuna loppuihin.

Perinteiset suomalaispuolueet ovat painottaneet ohjelmissaan perhepolitiikkaa, mutta viime vuosina puolueet ovat heränneet puhumaan yksinelävien asemasta. Esimerkiksi yksinäisyys, syrjäytyminen ja yksinelävien ikäihmisten aseman parantaminen ovat nousseet mukaan keskusteluun. Myös yksin asuvien taloudellinen ahdinko on tiedostettu puolueissa, mutta toistaiseksi Arkadianmäellä ei ole löydetty ongelmaan ratkaisua.

Nykyisten eduskuntapuolueiden vaaliohjelmissa yksin asuvat on huomioitu hyvin vaihtelevasti. Esimerkiksi kokoomus ja perussuomalaiset painottavat perhepolitiikkaa ja yksinäisistä ikäihmisistä huolehtimista. Suurista puolueista Sdp ja keskusta ovat kirjanneet yksin asuvien aseman parantamisen vaaliohjelmiinsa.

”Yksinelävien tarpeet ja toiveet kohtuuhintaisesta asumisesta on saatava sanoista teoiksi”, keskustan vaaliohjelmassa kirjataan. Myös Rkp, vasemmistoliitto ja vihreät ovat samoilla linjoilla. ”On rakennettava riittävästi pieniä ja kohtuuhintaisia vuokra- sekä omistusasuntoja yksin asuville”, vaatii vasemmistoliitto. Vihreiden vaaliohjelmassa puhutaan valtion tukeman rakentamisen lisäksi myös muutoksista lainsäädäntöön, joka puolueen mukaan kohtelee yksin asuvia epätasa-arvoisesti yhdessä asuviin verrattuna. Puolueen eduskuntavaaliehdokas Johanna Sumuvuori nosti tällä viikolla verkkosivuillaan esiin esimerkiksi kotitalousvähennyksen, joka on henkilökohtainen.

Se tarkoittaa, että pariskunta voi saada verotuksessa kaksinkertaisen kotitalousvähennyksen yksinasuvaan verrattuna.

Myös keskustan eduskuntavaaliehdokas Anne Kettunen kirjoitti samasta aiheesta blogissaan. Kotitalousvähennyksen kaksinkertaistaminen 4800 euroon yksineläville maksaisi valtiolle 10 miljoonaa euroa. Se lienee pieni hinta tasa-arvosta. Kettunen toimii myös Edistykselliset Keskustanaiset ry:ssä, joka on vaatinut hallitukseen sinkkuministeriä parantamaan yksinelävien asemaa.

Nykyisistä eduskuntapuolueista esimerkiksi kristillisdemokraateilla ja keskustalla on erillinen poliittinen ohjelma yksinelävien tilanteen parantamiseksi. Kristillisdemokraatit nostavat esiin myös eriarvoisuuden työelämässä; yksineläviltä odotetaan perheellisiä enemmän joustoa esimerkiksi lomajärjestelyissä.

Vaikka yksinelävien yhteiskunnallinen asema on tiedostettu, aihetta ei ole nostettu yhdessäkään puolueessa johtavaksi vaaliteemaksi. Lähes kaikki puolueet painottavat sitä, miten Suomi saadaan vaikeassa taloustilanteessa taas nousuun.

Eniten yksinelävien asemaa painottavat vihreät, joilla yksi johtavista vaaliteemoista on köyhyyden poistaminen. Puolueessa on noteerattu, että yksin asuvat voivat elää kelvollisesta tulotasosta huolimatta köyhyydessä, kun menot ovat yli tuplasti pariskuntia suuremmat.

Kaikesta huolimatta on positiivista huomata, että miltei kaikkien puolueiden kesken vallitsee konsensus kohtuuhintaisten yksiöiden rakentamisen tukemisesta tai kotitalousvähennysten tasavertaistamisesta. Seuraavan neljän vuoden aikana näemme, pystytäänkö näille asiolle myös konkreettisesti tekemään jotain, vai jäävätkö puheet vaalilupausten tasolle.

Lisää aiheesta Metropolian tv- ja radiotuotannon opiskelijoiden tv-ohjelmassa Tutka.