Tilastokeskuksen tietojen mukaan alkoholin käyttö nuorten keskuudessa on vähentynyt, mutta huumeiden käyttö on lisääntynyt. Lukiessani nuorten huumeiden käytön lisääntymisestä, päätin ottaa selvää näkyykö päihteiden käyttö nuorison kanssa työskentelevien keskuudessa. Haastattelin Vantaalaista nuorisotyöntekijää Mattia (nimi muutettu), joka on työskennellyt kymmenen vuoden ajan eri nuorisotiloilla Vantaan alueella.

– Yhä useammat nuoret myös osallistuvat huumekauppaan. Huumeiden ja myös esimerkiksi sähkötupakan myynti on kasvanut etenkin alkuvuoden 2022 aikana. Vaikka alkoholin käyttö on vähentynyt on myös tapauksia, joissa yläaste ikäiset lapset pakottavat nuorempiaan varastamaan alkoholia kotoaan. Jotkut ovat myös pakottaneet nuorempia piilottamaan sähkötupakkaa tai alkoholia, Matti kertoo.

Nuorisotyöntekijät tekevät paljon alueellista yhteistyötä, mutta nuorisotyölle on enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Esimerkiksi kaupunki ja lähialueiden koulut ovat pyytäneet apua nuorisotyöntekijöiltä levottomuuksien vuoksi.

– Nuoret käyvät välitunneilla polttamassa vessoissa sähkötupakkaa ja poistuvat lähi metsiin myymään huumeita toisilleen.

Koulut haluaisivat perustaa erilaisia tukiryhmiä nuorille. Koronan jälkeen, syksyllä, on alettu huomaamaan entistä enemmän nuorten oireilua kouluissa. Yksinäisyyttä on havaittavissa selkeästi enemmän. Keväällä 2022 opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodeksi rahoitusta suomen YMCA-liitolle, joka toteuttaa “Virkistystä ja vertaisuutta” -hanketta koulujen ja nuorisotyön tahojen kanssa. Kuitenkin rahoitusta tulisi saada lisää, sillä vasta nyt syksyllä on hankkeelle on tullut entistä enemmän tarvetta. Rahoitusta kuitenkin pyritään saamaan lisää jatkoa ajatellen eri tahoilta.

– Tavoitteena on lisätä nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Kohteena ovat nuoret joilla ei ole mahdollisuutta harrastaa tai ole harrastusta, jossa tapaa muita nuoria. Pääsevät sitten tekemään eri aktiviteetteja porukalla.

Viime aikoina kuitenkin nuorisotilojen kävijämäärät ovat lisääntyneet ensimmäistä kertaa korona pandemian jälkeen.

– On hyvä merkki että nuoriso on taas löytänyt nuorisotilat, sillä silloin levottomuudet kaduilla vähentyvät.

Pandemia aikana nuoret ovat selvästi kaivanneet myös enemmän aikuisten läsnäoloa. Nuorisotilat ovat täynnä erilaisia pelejä, kuten biljardipöytä, lauta- ja konsolipelejä, karaoke. Etenkin lautapelien suosio on kasvanut ja niitä on myös runsas valikoima.

– Nuoret tulevat yhä useammin kysymään mukaan eri peleihin. Lautapelejä nuoret haluavat pelata usein aikuisen kanssa kahdestaan ja keskustella eri asioista.

Vantaalaiset nuorisotilat saavat myös ruoka-avustusta ja nuoriso saakin halutessaan ilmaisen ruuan vieraillessaan nuorisotiloilla. Vielä keväällä ruoan tarve ei ollut suuri ja eikä kaikki ole aina kelvannut.

– Syksyn aikana nuoret ovat kyselleet yhä useammin ruoan perään, etenkin lämpimän ruoan. Myös kiinnostus ruoanlaittoon on kasvanut ja monet nuoret haluavatkin itse kokkailla.

Jos jokin on varmaa, niin se, että nuorisotyöhön olisi hyvä panostaa enemmän paremman tulevaisuuden puolesta.

Joonas Heloaro