420 euroa, 660 euroa ja 540 euroa. Nämä ovat vain osa Almalle (nimi muutettu), 20, kertyneistä psykiatristen osastojaksojen laskuista. Samaan aikaan, kun Suomen terveydenhuollossa nautitaan verrattain edullisista asiakasmaksuista, kuuluu Alma siihen ihmisjoukkoon, jonka hoito voi yhä maksaa tuhansia euroja.

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksun suuruus psykiatrisessa toimintayksikössä vaihtelee eri puolilla Suomea ilmaisesta yli 20 euroon. Jos psykiatrinen osastojakso venyy viikkojen tai kuukausien mittaiseksi, tarkoittaa se tällöin 18 vuotta täyttäneelle potilaalle useiden satojen tai jopa tuhansien eurojen suuruista laskua hoidon ajalta.

Vuoden 2023 alusta voimaan astuneet hyvinvointialueet ovat tasoittaneet alueensa kuntien välisiä hintaeroja asiakasmaksuissa, mutta vaihtelua on yhä havaittavissa hyvinvointialueiden välillä. Lukuun ottamatta Helsinkiä ja HUS-yhtymää, joka toimii Uudenmaan hyvinvointialueiden alueella, on muualla Suomessa psykiatrisen hoitopäivämaksun hinnaksi vakiintunut 22,80 euroa vuorokautta kohden. Helsingissä vastaava maksu on 18,10 euroa.

Alma on ollut psykiatrisessa osastohoidossa neljä kertaa vuosien 2021–2022 aikana. Hintaa näille osastojaksoille on kertynyt yhteensä yli 2000 euroa. Alma on saanut osastojaksoista koituneisiin laskuihin rahallista tukea vanhemmiltaan. Tästäkin huolimatta laskut ovat aiheuttaneet Almalle ahdistusta ja taloudellista ahdinkoa.

”[On] stressiä vuokranmaksusta, ruoan ostamisesta ja muiden laskujen maksamisesta. Peruselämiseen tarvittavat rahat ovat menneet osastomaksuihin”, Alma kuvaa.

HUS-yhtymällä hoito on kuitenkin ollut maksutonta 1.1.2023 lähtien. Ennen tätä hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa oli 18,20 euroa, ja maksu veloitettiin vain potilaan ensimmäisiltä 10 vuorokaudelta kalenterivuodessa. Tämän jälkeen osastohoito oli heille ilmaista.

Siiri (nimi muutettu), 21, on ollut kerran psykiatrisessa osastohoidossa lähes neljän viikon ajan. Lasku tältä osastojaksolta oli noin 600 euroa. Lopullinen hinta tuli Siirille yllätyksenä.

”Tietysti sitä ajatteli, että kun ollaan hyvinvointivaltiossa, ei välttämätön hoito, mitä siinä vaiheessa tarvitsi, voi maksaa niin paljon, ettei siihen olisi varaa”, Siiri muistelee.

Siiri sai maksettua laskun sairaslomalla saamillaan sairaspäivärahoilla ja vanhempiensa avulla. Hänelle on kyseisen osastojakson jälkeenkin tarjottu mahdollisuutta lyhytaikaiseen psykiatriseen laitoshoitoon, mutta hän on kieltäytynyt siitä sen korkean hinnan vuoksi.

”Kyllähän se, että se [osastohoito] maksaa, vaikuttaa siihen, haluaako sinne mennä vai ei”, Siiri kertoo.

Hoitopäivämaksun hinta lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa (€/vrk) alueittain.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. Lain mukaan maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Psykiatrisen osastohoidon maksut kerryttävät potilaan maksukattoa eli 692 euron summaa, jonka täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvat palvelut ovat potilaalle maksuttomia saman kalenterivuoden aikana. Tämä ei kuitenkaan koske lyhytaikaisen psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivämaksua, joka säilyy yhtä suurena maksukaton ylittymisen jälkeenkin.

Alaikäisellä potilaalla tilanne on kuitenkin merkittävästi aikuista parempi: alle 18-vuotiailta psykiatrisen osastohoidon hoitopäivämaksua ei voida laskuttaa kuin vain ensimmäisiltä seitsemältä vuorokaudelta kalenterivuodessa.

Kenellä sitten on varaa psykiatriseen osastohoitoon?

”Osastohoitoa markkinoidaan sillä lailla, että sen pitäisi olla kaikkien saavutettavissa. Mutta kyllähän se totuus on, että ei siihen kaikilla ole varaa”, Siiri kuvaa.

Mikäli henkilö ei pysty itse maksamaan psykiatrisen osastohoidon hoitopäivämaksuja, voi hän hakea terveydenhuoltomenoihin Kelalta perustoimeentulotukea. Monet, kuten Alma ja Siiri, kääntyvät lähipiirinsä puoleen taloudellisen tuen toivossa.

”Pitää olla hyvä taloudellinen tilanne, jotta saa oikeanlaista apua, mikä on mun mielestä tosi väärin”, Alma toteaa.

Alma ja Siiri ovat yhtä mieltä siitä, että psykiatrisen osastohoidon tulisi olla kaikkien saavutettavissa. He toivovat nykyisiin hoitopäivämaksuihin muutosta.

”Jokaisella pitäisi olla varaa sairastaa psyykkisesti”, Alma sanoo.

Nelli Eronen