Kulttuurialalla päihteiden käyttöä on normalisoitu jo vuosikymmenien ajan.

Päihteiden ja erityisesti huumausaineiden käyttö on ollut viime vuosina paljon esillä mediassa. 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n viimeisimmän huumausaineiden käyttöön liittyvän tilastoraportin mukaan huumeiden käyttö on yleistynyt väestön keskuudessa ja joka neljäs suomalainen olisi kokenut jotain huumausainetta. Raportista on pääteltävissä, että suomalaisten huumeisiin liittyvät asenteet ovat muuttuneet myönteisemmäksi. Alkoholin käyttö taas on suomalaisten keskuudessa hieman laskussa, vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan. 

Artikkelissa puhutaan yleisesti kulttuurialasta yksilön anonymiteetin takaamiseksi.

Kulttuurialalla työskentelevän Leevin (nimi muutettu) mukaan päihteiden käyttöön liittyvistä ongelmista puhutaan kyllä työympäristössä, mutta päihteiden käyttö on alalla silti erittäin yleistä. 

” Tuntuu, että [päihteiden käytöstä] puhutaan yllättävän paljonkin, mutta tiedän myös, että moni pidempään alalla ollut puhuu tai on puhunut siitä, että miten helppoa se on sitten mennä siihen suuntaan, että niitä päihteitä käyttää enemmän ja enemmän vaikka kuinka se ei ole sitten hyväksi. ”

Alalle ominaista ovat erilaiset tapahtumat tai sosiaaliset tilaisuudet, missä esimerkiksi tarjoillaan alkoholia. Alkoholin lisäksi huumausaineiden, kuten kannabiksen tai kokaiinin käyttö on alalla suhteellisen yleistä. 

Leevi kertoo haastattelussaan, että päihteisiin liittyvät asenteet ovat alalla vaihtelevia. 

”Yleisesti tuntuu, että [päihteiden käyttö] on normaalia ja hyväksyttävää ja se kuuluu asiaan, mutta sitten jos huomataan jonkun kohdalla liiallista päihteiden käyttöä, kuten alkoholin tai mitä tahansa, niin ainakin omassa piirissäni sitä ei nähdä positiivisena asiana millään tavalla.”

Leevi kertoo, että hänen urallansa on ollut tilanteita, jossa jonkun liialliseen päihteiden käyttöön on jouduttu puuttumaan. Liiallisella päihteiden käytöllä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia työympäristöön ja jopa työturvallisuuteen. Vaikka alalla yleisesti hyväksytään päihteiden käyttö, liiallinen käyttö saattaa myös viedä työmahdollisuuksia.

Leevi itse käyttää päihteitä viikoittain. Hän kertoo, että päihteiden käytöstä tulee siinä hetkessä rentoutuneempi ja itsevarmempi olo, mutta siitä on myös muodostunut tapa, josta on vaikea päästä eroon. Hän kuitenkin myös tiedostaa päihteiden negatiivisen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja työsuoriutumiseen.

” Ei todellakaan tee hyvää ainakaan itselleni, eikä kyllä loppujen lopuksi tee hyvää kenellekään olla kännissä pari-kolme kertaa viikossa. Se tekee myös tosi nopeasti duunit raskaaksi, koska kuitenkin sen bilettämisillan jälkeen tulee aina se seuraava aamu ja seuraava työpäivä. ”

Leevi haluaa uskoa, että päihteiden käyttö olisi tulevaisuudessa vähenemässä. Esimerkiksi alkoholin käytössä on alalla tultu reippaasti alaspäin verrattuna 10–15 vuoden takaiseen tilanteeseen. 

 ” Se on paljon mukavampaa mennä töihin tekemään hommia selvinpäin, hyvin nukkuneena ja hyvävointisena sen sijaan, että olisi vetänyt kauhean määrän päihteitä edellisenä iltana ja valvonut sen takia ” Leevi naurahtaa.

Annika Hasu