2010-luku on ollut Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle hankalaa aikaa. Sukupuolineutraalin avioliittolakikeskustelun myötä kirkosta on eronnut useiden eropiikkien aikana kymmeniä tuhansia jäseniä. Aiemmin kirkosta erosi pääsääntöisesti avioliittolain muutoksen kannattajia, mutta aloitteen hyväksymisen jälkeen myös konservatiivit käänsivät kelkkansa.

Vuodesta 2003 kirkosta eroaminen on onnistunut napin painalluksella.

Vuodesta 2003 kirkosta eroaminen on onnistunut napin painalluksella.

Kirkosta eroamisen trendi käynnistyi syksyllä 2010, kun Yle TV2:n Ajankohtaisen Kakkosen Homoilta -ohjelman jälkeen kirkosta erosi noin 40 000 ihmistä edellisvuotta enemmän. Homoseksuaalien yhteiskunnallista oikeuksista käydyssä keskustelussa oli osallistujina kansanedustajia, julkisuuden henkilöitä sekä kirkon edustajia, muun muassa lesbopareja siunannut pastori Leena Huovinen, Sateenkaariperheet ry:n puheenjohtaja Juha Jämsä sekä vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen. Muita osallistujia huomattavasti enemmän kritiikkiä sai kuitenkin kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen, joka puolusti ohjelmassa omien sanojensa mukaan Raamatun mukaista avioliittomallia. Vaikka Räsänen ei ollut mukana kirkon virallisena edustajana, valta-osa ohjelman jälkeen kirkosta eronneista nimesi tämän lausunnot eroamisensa pääsyyksi.

Homoillan jälkeen eroakirkosta.fi -palvelussa rikottiin muun muassa eniten vuodessa eronneiden ennätys, 56 000 henkilöä.

Maaliskuussa 2011 koitti seuraava eropiikki, kun kristillinen nuortenlehti Nuotta aloitti Älä alistu! -kampanjan, jonka mukaan homo- ja biseksuaalisuudesta voi parantua kristinuskon avulla. Kampanjan yhteydessä yhteiskristillisellä TV7 –kanavalla esitetyssä videossa entinen biseksuaali ”Anni” kertoi, kuinka hän tuli uskoon ja päätti luopua homoseksuaalisuuden harjoittamisesta. Mediassa kampanjaa arvosteltiin homovastaiseksi, ja noin 4 000 jäsentä erosi kirkosta videon julkaisemisen jälkeen, kritisoiden kirkkoa ahdasmielisyydestä. Toisaalta arkkipiispa Kari Mäkisen arvosteltua kampanjaa kirkosta erosi joukko konservatiivisempia jäseniä, jotka olivat suivaantuneet kirkon suvaitsevaisuuteen suhteessa homoihin.

Eroakirkosta.fi -palvelun kautta eronneiden palautteen perusteella kirkko näytti olevan kriisissä, sillä sekä liberaalit että konservatiivit jättivät kirkon.

Seuraava eropiikki verotti kirkolta yli 6 000 henkeä yhden viikon aikana kesäkuussa 2013. Tuolloin uutisoitiin sisäasiainministeri Päivi Räsäsen pitämästä puheesta, jossa tämä kehotti kuulijoitaan seuraamaan elämässään Raamattua silloinkin, kun se on vastoin lakia. Kankaanpäässä Kansanlähetyspäivillä puhuneen Räsäsen mielestä kristityiltä vaaditaan rohkeutta asettua yleistä mielipidettä tai lakia vastaan, jos ne ovat ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Lausunnollaan Räsänen viittasi sukupuolineutraaliin avioliittolakikeskusteluun ja puolueensa kristillisdemokraattien kielteiseen kantaan. Jo pelkästään samana päivänä kirkosta erosi 960 ihmistä, kun normaalisti erotahti on noin 70 ihmistä päivässä. Eroajat kritisoivat Räsäsen tapaa sotkea uskonto ja politiikka, ja toivoivat evankelis-luterilaisen kirkon irtisanoutuvan välittömästi ministerin lausunnosta säilyttääkseen uskottavuutensa.

Lokakuussa 2014 kolme samaan viikonloppuun osunutta uutista sai jälleen yli 6 000 henkeä eroamaan kirkosta vajaassa viikossa. Eronneet kritisoivat kirkon merkittävää aktiivisuutta seurakuntavaalien markkinoinnissa sekä Räsäsen uhkausta erota hallituksesta, mikäli sukupuolineutraali avioliittolaki menee läpi eduskunnan äänestyksessä loppusyksyllä. Konservatiivisemmat kirkon jäsenet taas kokivat Vantaan seurakuntayhtymän osallistumisen Helsingin Sexhibition -seksimessuille olevan vastoin kristillisiä arvoja. Kaiken kaikkiaan kirkosta eroaminen on ollut kuluvan vuoden aikana aktiivista, vaikkei erityisempää kohua ole tapahtunut.

Eroakirkosta.fi -palvelun tiedottaja Petri Karisman mukaan näyttää käyneen niin, että kirkosta erotaan noin 45 000 jäsenen vuosivauhtia aivan itsestään.

Viimeisin eroaalto käynnistyi marraskuun 2014 lopussa, kun sukupuolineutraalin avioliittolakialoitteen läpimeno eduskunnassa sai konservatiivit eroamaan kirkosta. Tämän vuoden päiväkohtainen ennätys lyötiin aloitteen äänestyspäivänä 28.11, jolloin kirkosta erosi saman päivän aikana 2600 jäsentä. ”Nyt näyttää olevan vähän samanlainen tunnelma, kuin 2010 homoillan aikana. Tällä kertaa syytösten kohteena on Päivi Räsäsen sijaan arkkipiispa Kari Mäkinen, jonka kirkon liberaaleille suunnattu, tasa-arvoista avioliittoa kannattava viesti on kääntynyt itseään vastaan. Kirkon moniäänisyys näyttäisi karkottavan vuoroin liberaaleja, vuoroin konservatiiveja”, toteaa Karisma.

Vaikka kirkko on kärsinyt viime vuosien aikana joukkopaosta, kirkkoon on myös liitytty sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymisen jälkeen. Liitykirkkoon.fi -sivustolle oli perjantai-iltaan 28.11. mennessä kirjattu kaksinkertainen määrä liittymisiä normaalipäivään verrattuna. Aika näyttää, miten kirkolle käy tulevaisuudessa.