Helsingin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Jarmo Keto osallistui tänään torstaina 9.4. Metropolian opiskelijoiden vaaliohjelmaan. Kysymykseen siitä, tulisiko translakia uudistaa, Keto vastasi kieltävästi. Hän ei muuttaisi translakia, koska pitää friikkien tukemista verorahoista kyseenalaisena. ”Minust se on vaan friikkiä että mies synnyttää”, Keto perustelee kantaansa.

Kuvankaappaus 2015-4-9 kello 19.24.50

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen asetti viime vuona työryhmän kartoittamaan muutostarpeita lakiin transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet eduskunnan käsiteltäväksi esitystä, missä kaikki ihmisarvoa ja -oikeuksia loukkaavat kohdat olisi korjattu laista kerralla.

Nykyisellään laki pakottaa sukupuoltaan vahvistavan käymään läpi pitkän ja usein raskaan tutkimusjakson sekä elämään stereotyyppisessä sukupuoliroolissa. Työryhmä ehdotti laista poistettavan vain Euroopan neuvoston erikseen osoittamat epäkohdat, eli lisääntymiskyvyttömyys- naimattomuusvaatimuksen. Pelkästään lain tämänhetkistä nimeä pidetään syrjivänä. Hallitus ei ole edistänyt lakialoitetta.