Ensimmäisestä opiskelupäivästäni lähtien Metropolian Arabian kampuksen toimipisteen käytävillä on ollut aistittavissa kysymysmerkkejä ihmisten päiden päällä kertomassa huolesta sisäilman laadukkuudesta. Merkit ovat muuttuneet huutomerkeiksi varsinkin silloin, kun luokkahuoneista on jouduttu vaihtamaan toiseen kesken oppitunnin heikon ilmanlaadun takia. Samaan aikaan lehdistä on ollut luettavissa kotimaisessa rakentamisessa tapahtuneesta työtahdin kiristymisestä, jonka seurauksena kosteusvaurioita on päässyt syntymään uudisrakennuksina tehtyihin oppilaitoksiin.

Koin, että on aika vaihtaa kysymysmerkit faktatietoon ja selvittää missä tilassa Hämeentie 161, kulttuurialan lintukotomainen toimipiste on. Onko yli 100-vuotias entisen verkatehtaan kiinteistö täysin homeessa, mutta meille opiskelijoille ei asiasta kerrota mitään? Kysymyksiini lupautui vastaamaan Metropolian henkilöstöasiantuntija ja työsuojelupäällikkö Kristiina Rousku.

Onko oppilaitoksen sisäilmassa ongelmia?

Kristiina Rousku teki heti aluksi hyvin selväsanaisesti selväksi sen, että oppilaitoksesta ei ole löydetty hometta eivätkä radon lukemat ole korkeat. Rousku alleviivasi myös sitä, ettei tilassa järjestettäisi opetusta, jos siellä olisi haitallista oleilla.

Rouskun mukaan rakennus ei silti ole koskaan ollut täysin ongelmaton, sillä se on alun perin suunniteltu tehtaaksi ja rakennus on vanha. Rousku kertoo, että kiinteistössä tehtiin laaja sisäilmatutkimus vuosina 2015 ja 2016. Tutkimuksista vastasi Wise Group Oy. Toimipisteessä suoritetun tutkimuksen lopputulema oli se, että kiinteistössä tulisi tehdä erilaisia korjaustoimenpiteitä, jotka ovat Rouskun mukaan suoritettu ajallaan. Esimerkiksi meren puoleiset ikkunat puhdistettiin ja ne koteloitiin uudelleen, Rousku kertoo.

Viimeinen iso kiinteistöä koskeva remontti suoritettiin esitystekniikan pajassa keväällä 2019. Tilassa oli havaittu korkeita kosteusarvoja, mikä oli aiheuttanut kaluston vakavaa ruostumista, kertoo Rousku. Esitystekniikan pajan ongelmat on nyt saatu kuntoon laajan remontin ansiosta. Tila kunnostettiin täysin ja esimerkiksi lattia avattiin, Rousku kertoo.

Rouskun mukaan myös sisäilman laatua on saatu kohennettua keväällä 2019, kun ilmanvaihdon automatiikka uusittiin. Automatiikkaan liittyneen remontin aikana paljastui, että isännöitsijän, eli Helsingin kaupungin tilaamat huoltajat olivat unohtaneet vaihtaa ilmanvaihtosuodattimet. Rouskun mukaan asiaan oli puututtu heti sen tultua ilmi ja suodattimet oli vaihdettu välittömästi. ” Suodattimet tulisi vaihtaa puolen vuoden välein ja nyt jakso oli kestänyt yli vuoden” jatkaa Rousku.

Rouskun mukaan ilmanvaihtokanavien nuohoamisen tulisi tapahtua yleisesti ottaen noin viiden vuoden välein ja ne on viimeksi nuohottu vuonna 2017.  Rousku kertoo, että isännöitsijä tulee valvomaan ilmanvaihtokanavien toimintaa jatkossa pistokokein ja varmistamaan niiden olevan varmasti puhtaat.  

Kalustovarasto, Hämeentie 161

Sisäilman laatuun on Rouskun mukaan vaikuttanut myös rakennuksen siivoaminen ja etenkin yläpölyjen puhdistus, mistä oli löydetty puutteita. Yläpölyt oli puhdistettu viimeksi vuonna 2017, mikä on liian pitkä väli, mutta nyt asia on Rouskun mukaan laitettu kuntoon.

Rousku kertoo, että mainittujen viimeaikaisten toimipiteiden avulla sisäilman laatua seurataan tarkkaan ja keväällä saatetaan tehdä myös sisäilman laatuun liittyvä kysely.

Me ihmiset olemme erilaisia ja reagoimme asioihin eri tavoin ja eri voimakkuuksilla. Tätä seikkaa myös Kristiina Rousku painotti. Rouskun mukaan terveyteen liittyviin ongelmiin tulee silti puuttua välittömästi ja mahdollisista oireista tulee ilmoittaa ensisijaisesti omalle opettajalle tai osaamisaluepäällikölle. Rouskun mukaan ilmoitus pitää myös muistaa tehdä Metropolian toimitilapalveluihin (hd.metropolia.fi). Rousku muistuttaa, että jos opiskelijat tarvitsevat mahdollisiin oireisiin terveydenhoitoa, niin sitä voi hakea opiskelijaterveydenhoitajalta tai omalta terveysasemalta.

Metropolian henkilökunta jatkaa työtään laadukkaan hengitysilman varmistamiseksi. Aika näyttää ovatko tehdyt toimenpiteet riittäviä.

Artikkelia oikaistu 17.12.2019 klo 18.30. Korjaus koskee Rouskun kommenttia suodatinten vaihtovälistä. Alkuperäisessä jutussa puhuttiin yli kahdesta vuodesta, mutta vaihtoväli on todellisuudessa ollut myöhässä yli vuoden.