Ihmiset ovat pohtineet vuosisatoja; mikä on taidetta. Päättävätkö auktoriteetit mikä on taidetta? Määritelläänkö taide teknisen osaamisen kautta? Ketkä ovat taiteilijoita?

Taiteen lyhyt määritelmä on; luovaa toimintaa tai ajattelua, joka toteutuu teoksessa.

Kuuluisa taidehistoria E.H. Gombrich kirjoitti:

“Ihmisistä, jotka eivät ole tottuneet juomaan teetä, voi jokainen teelaatu maistua samanlaiselta. Mutta jos heillä on aikaa, halua ja tilaisuutta tutkia tämän alan hienouksia, heistä voi kehittyä todellisia tuntijoita, jotka voivat sanoa tarkalleen, mikä laatu ja sekoitus heidän mielestään on paras, ja sitä mukaa kuin heidän tietonsa lisääntyy, he oppivat myös nauttimaan yhä enemmän parhaan teen mausta.”

Syvennymme tässä artikkelissa miten tämä pätee myös sisustamiseen.

Sisustusarkkitehti on sisustusalan ammattilainen, taiteen maisteri tai muotoilija. He työskentelevät tilojen suunnittelun ja teollisen kalustesuunnittelun parissa. Sisustusarkkitehdin työ edellyttää riittävää toiminnallista, taiteellista ja teknistä kokonaisosaamista. Työssä vaaditaan hyvää tilan ja valon hahmotuskykyä, värisilmää sekä materiaalien tuntemusta.

Teemu Perttunen, 36, on sisustusarkkitehti, joka on valmistunut Tukholman Konstfackista taiteen maisteriksi. Hän on työskennellyt sisustussuunnittelijana 2006 lähtien ja tehnyt kahdeksan vuotta töitä sisustusarkkitehtina.

Mitä tuttuja taiteen piirteitä löydämme sisustamisesta?

“Taiteessa kuten sisustamisessa voidaan ja pyritään herättämään tunteita ja ajatuksia, joko tietoisesti tai alitajuisesti. Kokemuksien ja tunnetilojen luominen, vaikka hotellissa ja ravintolassa herättää eri yrityksille tunnelmaa ja visuaalista identiteettiä.”

COS, Forest of Light, Milano

Onko tästä mitään konkreettisia esimerkkejä?

“No vaikka värit. Metsän väri, hyvinvointia ja rauhaa, mutta jos väriyhdistelmä menee vähäsen pieleen, tulee mieleen sota ja armeija.”

Teemun mielestä sisustamisessa, kuten taiteessa, on tärkeää haastaa olemassa olevia konventioita ja perinteisiä ratkaisuja. Onko sitten mitä eroja käytännöllisen ja taiteellisen sisustamisen välillä?

“Sisustamisesta tulee taidetta silloin kuin se palvelee muutakin kuin sitä käyttötarkoitusta ja välttämättömyyttä. Mietitään tarpeen lisäksi visuaalinen tyyli ja tunnelma. Käytännöllinen tyyli on, että täytetään vaan se tarve, eikä välitetä miltä se näyttää. Suomalaiset on tosi käytännöllisiä. Ei yhtä helposti nähdä sitä tarvetta panostaa johonkin visuaaliseen ja kauniiseen. Se tuntuu monesta turhuudelta tai liian luksukselta. Mennään pelkkien trendien mukaan.”

Teemu kuitenkin näkee valoa tunnelin päässä.

“Ajatellaan että se on kallista, vaikka sen ei tarvii olla rahasta kiinni. Uskon että tulevaisuudessa ihmiset uskaltaa olla rohkeampia. TV-ohjelmat on tuonut sen arkipäiväisemmäksi asiaksi.”

Hotelli Torni, Fyra, Tampere

Kun puhutaan sisustamisesta, ei voi olla miettimättä lavastamista. Lavastaminen on teatteriesitysten, elokuvien ja televisio-ohjelmien visuaalisen ilmeen tekoa.
Teemun mielestä lavastaminen on kiinnostavaa ja hän kiinnittää erityisesti huomiota elokuvissa ja televisio-ohjelmissa lavastukseen ja valaistukseen.

Miten sisustaminen eroaa lavastamisesta?

“Sama asia. Sisustaminen on aina lavastamista. Lavastat omaa ja muiden elämää.”

Joel Mäkelä