Marraskuusta 2023 eteenpäin pääkaupunkiseudun omatoimikirjastoihin pääsee sisään vain rekisteröityneet käyttäjät. Muutoksella on haluttu yhtenäistää sääntöjä ja vähentää häiriökäyttäytymistä.

Viime vuosina pääkaupunkiseudulla yleistyneet omatoimikirjastot ovat mahdollistaneet kansalaisille kirjastopalveluiden vapaamman käytön esimerkiksi pidempien aukioloaikojen muodossa. Konsepti on kerännyt suurta suosiota ja nykyään pääkaupunkiseudun alueella on jo 22 omatoimikirjastoa.

Omatoimikirjastoilla tarkoitetaan kirjastoja, joissa on mahdollista asioida omatoimisesti silloin kuin itselle parhaiten sopii, ilman henkilökunnan paikallaoloa. Sisäänpääsy tapahtuu kirjastokortilla ja pin-koodilla. Omatoimikirjastoja löytyy pääkaupunkiseudulta Espoosta, Helsingistä, Vantaalta ja Kauniaisista.

Valitettavasti suuri suosio on tuonut myös ongelmia. Henkilökunnan poissaolo tarkoittaa sitä, että tiloja ei pystytä valvomaan yhtä tehokkaasti kuin tavallisissa kirjastoissa. Tämä on aiheuttanut epäasiallista käyttäytymistä ja tiloissa on riehuttu sekä käytetty alkoholia, asiakaspalvelupäällikkö Hans Swahn Espoon kaupunginkirjastosta kertoo. ”Olemme joutuneet muuttamaan aukioloaikoja ja paikoin jopa sulkemaan paikkoja kokonaan”, hän sanoo.

Swahnin mukaan omatoimikirjasto on palveluna ollut niin suosittu, ettei sitä näiden ongelmien vuoksi haluttu lakkauttaa kokonaan. Niinpä Helmet (Helsinki Metropolitan Area Libraries) joutui muuttamaan omatoimikirjastojen käyttäjäsääntöjä, tarkoituksenaan pitää palvelu edelleen pystyssä.

Isoin muutos on pakollinen rekisteröityminen omatoimikirjaston käyttäjäksi Helmetin tietokantaan. Rekisteröityminen on mahdollista tehdä kaikissa Helmetin tavallisissa kirjastoissa asiakaspalveluaikoina. Vaatimuksena on vähintään 15 vuoden ikä ja mukana tulee olla kuvallinen henkilötodistus sekä kirjastokortti. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttösääntöihin on tutustuttava ja lopuksi ne on kuitattava allekirjoituksella.

1.11. alkaen omatoimikirjastoihin ei siis enää pääse rekisteröitymättömät käyttäjät. Uudistus mahdollistaa paremmin omatoimikirjastojen käyttäjien valvonnan ja mahdollisissa ongelmatilanteissa syyllinen saadaan helpommin selville. Rekisteröinti nostaa kynnystä häiriköinnille ja käyttäjät sitoutuvat noudattamaan sääntöjä. Tavoitteena on kaikille turvallisemmat ja viihtyisämmät tilat ja palvelut.

Muutosta ei haluttu tehdä yhdessä yössä, vaan rekisteröinnin on voinut tehdä jo ennakkoon 1.9. alkaen, ja Helmet on tiedottanut kanavissaan asiasta laajalti. ”Ennakkorekisteröitymisellä on haluttu estää ikävät yllätykset, että yhtäkkiä ei pääsekään sisään” Swahn kertoo. Hänen mukaansa rekisteröitymisiä on tullut jo tuhansia, eli kysyntää omatoimikirjastoilla selkeästi siis on.

Rekisteröitymispakon lisäksi uudistus myös yhtenäistää Helmet-alueen neljän kaupungin omatoimikirjastojen eri käyttösäännöt kaikille yhteiseksi. Marraskuusta eteenpäin voimassa olevien muutosten toivotaan vähentävän ongelmatilanteita, jotta omatoimipalvelua voitaisiin jatkossa laajentaa muihinkin kirjastoihin.