Mikä on työhistorian merkitys: muuttuuko työnteko helpommaksi ikävuosien ja työkokemuksen kartuttua? Haastattelimme viittä eri-ikäistä ja erilaisissa tehtävissä työskentelevää suomalaista.

Työ tekijäänsä opettaa

1. Mikä on positiivista työyhteisössäsi?
2. Mikä on haastavaa työssäsi?

 

Nainen, 25 vuotta. Työskennellyt päiväkodissa kaksi vuotta.

1. Arvostan työpaikkani motivaatiota, avoimuutta ja ammattitaitoa. Nämä vaikuttavat lapsiryhmämme ilmapiiriin. Aloitin työni vastavalmistuneena ja koen, että sain ympäriltä paljon tukea.

2. Organisointi ja tiedonkulku tuntuvat välillä takkuilevan. Hyvät toimintatavat täytyy osata. Aina ei ole helppoa ehdottaa uutta näkemystä. Minusta tuntuu kuitenkin, että tämä on ehkä enemmän itsestä kiinni.

Nainen, 45 vuotta. Työskentelee valimossa. Alalla yli 10 vuotta.

1. Positiivista työyhteisössäni on mukavat työkaverit ja hurtti huumori. Ala on miespainotteinen, ja miesten kanssa tulee hyvin juttuun, mikäli sana on valmis. Työnteko sujuu vaikka silmät kiinni, olen ollut alalla niin pitkään.

2. Haastavinta työssäni on vuorotyö, teen aamu- ja iltavuoroa. Työn takia minulla ei ole säännöllistä elämänrytmiä, ja se sekoittaa myös vapaa-ajan harrastamisen. Tämänlaisessa raskaassa tehdastyössä liikkuminen olisi tärkeää jaksamisen kannalta.


Mies, 22 vuotta. Säätiön myyntityössä kaksi kuukautta.

1. Työskentelen tiimissä, jonka ilmapiiri on avoin, kannustava ja inhimillinen. Olemme saaneet terveet lähtökohdat kehittyä omissa työkuvissamme. Vastuuta saa niin paljon kuin sitä jaksaa kantaa. Epäonnistumisia ei tarvitse pelätä.

2. Organisaatiomme monimutkaisuus tuottaa haasteita. Vastuut menevät ristiin, ja alempien toimihenkilöiden tehtävät saattavat vaihdella päivästä toiseen. Työyhteisö vaatii tämän takia sopeutumiskykyä.


Nainen, 33 vuotta. Töissä viestintätoimistossa ja työskennellyt alalla kahdeksan vuotta.

1. Olen ollut alalla niin kauan, että olen päässyt asemaan, jossa voin valita itse projektit. Olen myös löytänyt oman tapani tehdä töitä; työskentelen pääasiassa kotoa käsin ja tapaan paljon ihmisiä. Palkitsevinta on työn vaihtelevuus, mielenkiintoiset projektit, jatkuva uusien asioiden omaksuminen sekä ihmiset; työyhteisö ja asiakkaat.

2. Haastavinta on esimiesroolissa toimiminen, koska olen itse niin vahvasti tekijä – joskus tuntuu haastavalta asettua taka-alalle. Myös jotkut projektit ovat monimuotoisuudessaan sekä aikataulujensa perusteella haastavia, tosin koen haasteet ainoastaan positiivisina tekijöinä – ilman niitä vaihtaisin jo alaa.


Mies, 56 vuotta. Kokkina 38 vuotta.

1. Minusta kokin työ on monipuolista  ja työssä voi halutessaan kehittyä. Omaa osaamistaan voi aina soveltaa. Vuosien aikana kehittyneet rutiinit helpottavat työntekoa. Työpaikassani parasta ovat hyvät työkaverit. Työskennellessä mukana on aina paljon huumoria.

2. Vuorotyö väsyttää ja ärsyttää. Tuntuu ettei kumpaankaan vuoroon, aamuun tai iltaan, totu kunnolla, ja vuodet eivät ole ainakaan helpottaneet sopeutumista. Kokin työssä kiire on suuri osa työn haastavuutta, ja se tuottaa eniten stressiä. Kokemukseni ei vähennä kiirettä: kokin työssä pitää aina saada ruoka nopeasti tarjoiltavaksi.