Julkisessa terveydenhuollossa tapahtuu säästämistä niin suuressa mittakaavassa, että miljoonien säästöt saattavat kadota lehtien pikku-uutisiin. Yksi tällainen säästökohde on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin päätös keskittää sen koko sairaalatarvikkeiden varastointi yhteen suureen logistiikkakeskukseen.

 

 

 

Mistä keskittämisessä on kyse, Husin Logistiikkakeskuksen päällikkö Juha Pajunen?
Meilahden sairaala-alueen keskusvarasto keskitettiin vuonna 1994 pesulalta vapautuneisiin tiloihin. Helsingin keskusvaraston lisäksi omat varastonsa ovat Jorvin, Peijaksen, Hyvinkään, Lohjan, Tammisaaren ja Porvoon sairaaloilla. Nyt Meilahden varaston paikalle aletaan rakentaa uutta lastensairaalaa, jonka pitäisi olla valmis loppuvuodesta 2017, mutta tarve kaikkien varastojen keskittämiselle syntyi jo ennen lastensairaalahanketta.

 

Oliko nykyiselle keskittämiselle muita vaihtoehtoja?
Ulkoistamisen vaihtoehto selvitettiin kahteen kertaan ja vuokraamisvaihtoehto kolmeen kertaan ennen rakentamispäätöstä ajalla 2009-2013. Valitulla ratkaistulla päästään arviolta 2,7 miljoonan euron säästöihin vuodessa.

 

Millaisia etuja yhdistämisellä saavutetaan?
Varastoinnissa pystytään hyödyntämään suuruuden ekonomiaa – mitä suurempi yksikkö, sen tehokkaammin ja taloudellisemmin materiaalitointa voidaan hoitaa. Pahimmillaan samasta tuotteesta lähtee samana päivänä toimittajalle kuusi eri ostotilausta, kuudesta eri varastosta. Tämän jälkeen tavaran toimittaja toimittaa tilatut tavarat erikseen jokaiseen varastoon.

Keskitetyissä varastoissa materiaalinhankinta tehostuu, kun usean varaston sijaan hankinta tehdään yhteen varastoon: vähemmän ostotilauksia, tavaran vastaanottoja, hyllytyksiä, laskuja jne.

Varastonimikkeistön ja -määrien pitäminen oikealla tasolla vaatii jatkuvaa seurantaa. Sen hallinta helpottuu ja tehostuu, kun hallittavana on vain yksi varasto. Lisäksi autoliikenne vähenee sairaala-alueilla. Omat jakeluajot lisääntyvät, mutta tavarantoimittajien ajot vähentyvät enemmän, joten ympäristövaikutus on positiivinen.

 

Millaisia perusteita uuden logistiikkakeskuksen sijainnille asetettiin?
Täkeintä oli lyhyt matka suurimpiin asiakkaisiin ja keskeinen sijainti HUS-alueella. Paikaksi valikoitui Uutistie 5, Sanomalan vieressä Kehä 3:n  ja Hämeenlinnantien risteyksen läheisyydessä.

 

Onko yhdistämisellä vaikutuksia sairaanhoidon arkeen Husin sairaaloissa?

Ei ole, toimitukset tapahtuvat samalla rytmillä kuin tähänkin saakka. Vasteaika varastotuotteissa sisäisen asiakkaan määritetystä tilausajasta toimitukseen on alle 1 ½ vuorokautta ja pikatilauksissa alle neljä tuntia. Materiaalipalvelujen tuottamiseksi materiaalia varastoidaan kulutuksen ja tarpeen mukaisia määriä, kriisitilanteisiin varautuminen huomioiden.

 

Voivatko kriittiset sairaalatarvikkeet, esimerkiksi leikkaussaleista, loppua kesken uudessa järjestelyssä?
Tähän on kiinnitetty erityistä huomiota. Sairaalat saavat tavaratoimitukset joka päivä, joten osastoilla on mahdollisuus ”paikata” puuttuvia tavaroitaan päivittäin, vaikka toimitus normaalisti olisi esim. kerran viikossa. Laajempi varastotavaravalikoima on kaikkien käytettävissä ja sallii isommat kulutusvaihtelut.

 

Milloin projekti on tarkoitus saada päätökseen?
Projektin valmistuminen riippuu rakennuksen valmistumisesta. Koko muuttoprosessiin kuluu aikaa noin kolme kuukautta, alustavasti 31. toukokuuta 2015 kaikki varastot ovat saaneet muuttonsa päätökseen.