Mielenterveystalo tarjoaa tutkittua tietoa ja erilaisia oma-apuohjelmia sekä opastaa hakemaan oikeantasoista tukea asuinpaikasta riippumatta. Mielenterveystalo.fi on ainutlaatuinen palvelu koko maailmassa. Vuonna 2006 alkanut kokeilu mielenterveyden nettipalvelusta kasvaa ensi vuoden loppuun mennessä koko Suomen kattavaksi. Mielenterveystalo 2014 kevät

Mielenterveystalon kattavuus keväällä 2014.

Kellokosken sairaalassa työskennelleiden lääkäreiden Matti Holin ja Grigori Joffen sekä psykologi Jan-Henry Stenbergin ajatuksena oli luoda Suomeen mielenterveyttä tukeva nettisivusto. Sivusto jaettiin kahteen osaan: erilaisten nettiterapioiden palveluun sekä ainutlaatuiseen portaaliin, jossa kuka vain, missä päin Suomea tahansa, voi löytää tutkittua tietoa, tukea ja apua mielenterveyden ongelmiin. Sivustolla kävijän ei tarvitse tietää etukäteen mielenterveyden eri diagnooseista tai hoitopaikoista, vaan siellä käyttäjä etenee oirenavigaattorin avulla, joka auttaa löytämään käyttäjän tarvitseman tiedon ja avun. Mielenterveystalon suosittelema apu jaetaan tasoihin yhdestä kuuteen. Kevyimmällä tasolla kävijä voi saada suosituksen, että puhuu mieltä painavasta asiasta kaverille tai tutulle. Tasolla kuusi avun tarve on jo välitön, jolloin suosituksena on hakeutua pikaisesti lähimpään päivystykseen.

Ainutlaatuiseksi palvelun tekee se, että Mielenterveystalo on muokattu palvelemaan kävijöitä sen mukaan, missä päin Suomea he asuvat.

Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen jokaisen kunnan ja sairaanhoitopiirin mielenterveyspalvelut löytyvät oirenavigaattorista vuoden 2015 loppuun mennessä. Tällöin esimerkiksi tasolle 4 luokiteltuja palveluita listataan sen mukaan, miten niitä kävijän omalla paikkakunnalla on järjestetty. Lisäksi tarjolla on avuksi valtakunnallisia palveluita.

”Palvelu on kehittymässä erityisesti oma-apuohjelmien osalta. Nämä itsehoitoon tarkoitetut ohjeet ovat muutamalle käyntikerralle suunniteltuja ohjeita ja harjoituksia, joiden avulla kävijä voi kehittää taitojaan esimerkiksi mielen hyvinvointiin”, kertoo Mielenterveystalo-projektin projektinjohtaja Jan-Henry Stenberg. Sivustolla on tällä hetkellä tarjolla oma-apuohjelmia ahminnasta irrottautumiseen, juomisen hallintaan sekä traumaattisen kriisin kokeneille. Tulevaisuudessa sivustolle on tarkoitus kehittää mm. masennuksen hoitoon soveltuva kännykkäsovellus, ”masennus app”, sekä oma-apuohjelma peliriippuvuuden hoitoon.

Mielenterveystalo.fi sisältää kolme osiota: Nettiterapiat, Aikuisten mielenterveystalon sekä Nuorten mielenterveystalon.

Nettiterapioihin ohjaudutaan terveydenhuollosta tehdyn lähetteen perusteella. Terapiaohjelmaa käytetään nettiselaimella, ja suunnitellun ohjelman alussa ja lopussa potilas tapaa netin välityksellä oman terapeuttinsa. Valmiita terapiaohjelmia on jo muutamia, kuten paniikkihäiriön nettiterapia. Nuorten mielenterveystalossa on runsaasti nuorille kirjoitettua ja suunniteltua tietoa ja sisältöä. Mielenterveysasioiden lisäksi Nuorten mielenterveystalosta tietoa löytyy tietoa nuoruusiästä, nuoren kehityksestä aikuiseksi sekä tietoa vanhemmille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Uudistettu Nuorten mielenterveystalo julkaistaan toukokuussa 2014. Tulevaisuudessa Nuorten mielenterveystalon palvelua ollaan kehittämässä interaktiivisemmaksi, jolloin palvelun arvellaan vastaavan paremmin nuoruusikäisten käyttötarvetta. Mielenterveystaloa kehittävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Duodecim. Palvelu on saanut rahoitusta valtion SADe-ohjelmasta (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma).

https://www.mielenterveystalo.fi/Pages/default.aspx